до списку

Рекомендація № 316

Передбачити у Конституції ухвалення нормативного акту про внутрішню організацію та функціонування Конституційного Суду самим судом. Має зберігатися відмінність між питаннями, що регулюються законом та тими, що залишаються для врегулювання внутрішніми правилами суду.

101