до списку

Рекомендація № 315

Розглянути можливість закріплення вимоги, відповідно до якої попереднє рішення про звільнення судді Конституційного Суду має прийматися самим Конституційним Судом.

101