до списку

Рекомендація № 308

Закріпити таку процедуру формування Кабінету Міністрів, яка б забезпечила згуртованість цього органу.

1