до списку

Рекомендація № 304

Розглянути можливість суміщення мандата народного депутата із посадою члена Уряду.

1