до списку

Рекомендація № 293

Варто у самій Конституції закріпити положення про підстави обмеження свободи пересування, а не відносити повністю це питання на рівень закону.

1