до списку

Рекомендація № 290

Варто закласти різні підходи до формулювання фундаментальних прав і свобод людини та соціальних, економічних, культурних і екологічних прав. Однакове застосування формулювання «кожен має право» щодо різних видів прав є невдалим.

1