до списку

Рекомендація № 277

Передбачити непоширення строків давності на корупційні злочини, вчинені публічними службовцями, які наділені імунітетами під час перебування на посаді.

1