до списку

Рекомендація № 263

Втілити заходи із запобігання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців та забезпечити дієвий контроль за його врегулюванням.

61