до списку

Рекомендація № 262

Запровадити дієвий механізм декларування активів та доходів публічних службовців, а також належну верифікацію поданих ними декларацій.

74