до списку

Рекомендація № 261

Запровадити корпоративне управління державними, комунальними підприємствами, визначити політику управління державною власністю та із її дотриманням приватизувати підприємства державного сектору через прозорі процедури.

71