до списку

Рекомендація № 253

Забезпечити дієвий контроль за виконанням заходів Антикорупційної стратегії, проводити оцінку впливу антикорупційної політики із залученням громадськості до цих процесів.

61