до списку

Рекомендація № 251

Створити орган, відповідальний за формування та реалізацію державної антикорупційної політики, який відповідатиме критеріям спеціалізації та незалежності; забезпечити його ефективне функціонування.

71