до списку

Рекомендація № 247

Включити до етичних кодексів прокуратури керівні принципи роботи (прокурора) з медіа.

96