до списку

Рекомендація № 242

Передбачити можливість прокурора звертатися до суду з метою оскарження застосованих до нього дисциплінарних санкцій.

89