до списку

Рекомендація № 221

Обрана система правління повинна бути якомога чіткішою та зрозумілішою, конституційні положення не мають створювати передумов для зайвих конфліктів чи інших складнощів. Якщо обирається президентське правління, певні мінімальні вимоги щодо парламентського впливу та контролю мають бути забезпечені. У парламентському правлінні, в свою чергу, ключові вимоги, що випливають з принципу розподілу влади мають бути дотримані

1