до списку

Рекомендація № 193

Оцінювачі повинні мати достатньо часу і ресурсів, щоб проводити комплексну оцінку індивідуальних навичок та продуктивності кожного судді. Суддя, який проходить оцінювання, повинен бути поінформований про те, хто є оцінювачами, і повинен мати право попросити про заміну будь-якого оцінювача, якого можна об’єктивно вважати упередженим

1