до списку

Рекомендація № 189

Слід уникати вираження результатів оцінювання у цифрах, відсотках або рейтингу суддів без надання додаткової інформації, оскільки це може сформувати помилкове враження об’єктивності та достовірності. Проте система ранжування є прийнятною для досягнення деяких конкретних цілей, таких як просування по службі

1