до списку

Рекомендація № 188

Оцінювання суддів повинно бути засноване на об’єктивних критеріях. Оцінювання не має ґрунтуватися лише на кількісних критеріях. Якість, а не лише кількість рішень судді повинна бути ключовим елементом індивідуального оцінювання

101