до списку

Рекомендація № 183

Встановити пропорційне представництво суддів різних юрисдикцій у Раді суддів України та при обранні делегатів на з’їзд суддів України. Замінити принцип «рівного представництва» від кожної юрисдикції на більший пропорційний спосіб обрання

101