до списку

Рекомендація № 167

Передбачити таку шкалу дисциплінарних санкцій щодо суддів, яка дає можливість накладати пропорційні стягнення у залежності від тяжкості дисциплінарного проступку

101