до списку

Рекомендація № 158

Збільшити віковий ценз та стаж в галузі права, який необхідний для зайняття посади судді

101