до списку

Рекомендація № 154

Надати раді юстиції (суддів) консультативні повноваження щодо ухвалення всіх законопроектів, що стосуються судової системи перед процедурою розгляду цих проектів у парламенті

101