до списку

Рекомендація № 152

Гарантувати безперервність діяльності ради юстиції (суддів). Її члени не повинні змінюватися в один і той же час

1