до списку

Рекомендація № 148

Створити незалежний від виконавчої та законодавчої влади орган, який би відповідав за питання добору, заохочення, навчання, кар’єри, імунітету, переведення, дисциплінарної відповідальності та звільнення суддів

72