Аналітика

24

липня

2016

ПЛАН-ГРАФІК судової реформи відповідно до прийнятих законів

Закон № 1401-VIII - Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р.

Закон № 1402-VIII - Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р.

Закон № 1403-VIII - Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.

Закон № 1404-VIII - Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р.

Закон № 1798-VIII - Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р.

Закон № 2136-VIII - Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 р.

Закон № 2077-VIII -  Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р.

Які дії повинні бути вчинені

або якими є тимчасові правила

Юридична підстава

Що зроблено

не пізніше 1 січня 2018 р.

Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюють підрозділи Національної поліції України та Національної гвардії України.

п. 39, 46 розділу XII Закону № 1402-VIII

30 вересня 2016 р.

Вища рада юстиції може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав, які вона визначає, керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей:

-          наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інші обставини, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

-          порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

п. 48 розділу XII Закону № 1402-VIII

За цей період часу Вища рада юстиції відмовила у внесенні відповідної рекомендації 10 суддям. У сімох випадках підставою для відмови стало порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді, у двох - наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики. Ще одного суддю Вища рада  юстиції відмовилась рекомендувати без посилання на ці положення Закону.

У разі відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду Вища рада юстиції ухвалює вмотивоване рішення, яке може бути оскаржено у порядку, встановленому процесуальним законом.

п. 48 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

30 вересня 2016 р.

Набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII.

п. 1 розділу II Закону № 1401-VIII

Закон набрав чинності

Набирає чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII.

п. 1 розділу XII Закону № 1402-VIII

Закон набрав чинності

З 30 вересня 2016 р.

До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя цей орган діє у складі членів Вищої ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 р.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Вища рада юстиції реорганізована у Вищу раду правосуддя

Члени Вищої ради юстиції, призначені до 30 вересня 2016 р., здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 р.

п. 2 розділу II Закону № 1401-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції

п. 2 розділу II Закону № 1401-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, обрані (призначені) на посади до 30 вересня 2016 р., продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який їх обрано (призначено).

п. 26 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Кандидати на посаду судді, які були зараховані до резерву на заміщення вакантних посад суддів та включені до рейтингового списку, у разі якщо закінчення трирічного строку припало на період з 30 вересня 2015 р. по 30 вересня 2016 р., а також кандидати, щодо яких станом на 30 вересня 2016 р. внесені рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, але яких не призначено на посаду судді, мають право взяти участь у доборі на посаду судді у порядку, встановленому цим Законом, без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. Такі кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту.

п. 29 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення набуло чинності, однак його норми поки що не реалізовані. Кваліфікаційний іспит для суддів місцевих судів після набуття чинності новим Законом ще не призначався.

Заяви (скарги) щодо поведінки суддів місцевих та апеляційних судів, отримані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до 30 вересня 2016 р., передаються для розгляду Вищій раді правосуддя, якщо станом на 30 вересня цього року Комісія не прийняла рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи. Якщо ж Комісія відкрила дисциплінарну справу, таку справу Комісія розглядає колегією, визначеною за її рішенням, у порядку, що діяв на день відкриття дисциплінарної справи. Ухвалюючи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, Комісія застосовує дисциплінарні стягнення, визначені Законом № 1402-VIII.

п. 31 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Заяви (скарги) щодо поведінки суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, а також дисциплінарні справи, порушені Вищою радою юстиції до 30 вересня 2016 р., рішення стосовно яких не прийнято, передаються дисциплінарним органам Вищої ради правосуддя для розгляду та прийняття рішень. Ухвалюючи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя застосовують дисциплінарні стягнення, визначені Законом № 1402-VIII. Дисциплінарні справи, відкриті до 30 вересня 2016 р., дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя розглядають у порядку, який діяв на день відкриття дисциплінарної справи.

п. 32 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Заяви, передані Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Вищій раді юстиції відповідно до  Закону "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя розглядають у порядку та строки, встановлені законом для здійснення дисциплінарного провадження. За результатами розгляду таких заяв застосовуються дисциплінарні стягнення, визначені Законом № 1402-VIII.

п. 33 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

5 жовтня 2016 р.

Набирає чинності Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII.

п. 1 розділу IV Закону № 1403-VIII

Закон набув чинності.

Набирає чинності Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII.

п. 1 розділу ХІII Закону № 1404-VIII

Закон набув чинності.

До 10 жовтня 2016 р.

Верховна Рада України направляє матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких станом на 30 вересня 2016 р. Верховна Рада України не прийняла рішення, до Вищої ради правосуддя для вирішення питання щодо кожного судді про його призначення або відмову у призначенні з одночасним поверненням матеріалів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (примітка: цей строк коротший, ніж встановлено змінами до Конституції. Див. наступну позицію).

п. 30 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

До 30 жовтня 2016 р.

Верховна Рада України передає подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про обрання суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення судді на посаду.

п. 4 розділу II Закону № 1401-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Голова Державної судової адміністрації України призначають додатково по одному члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

п. 27 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці. Членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами відповідних конкурсів призначено Тараса Лукаша та Андрія Козлова.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує форми декларацій родинних зв’язків судді та кандидата на посаду судді, форму декларації доброчесності судді, а також оприлюднює затверджені форми декларацій на офіційному веб-сайті.

п. 41 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці. З відповідними формами можна ознайомитись за посиланням.

До 1 листопада 2016 р.

Вища рада правосуддя разом з Міністерством внутрішніх справ України за поданням Державної судової адміністрації України затверджує тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них.

п. 44 розділу XII Закону № 1402-VIII

Відповідний порядок затверджений 26 грудня 2016 року (з порушенням строків визначних законом)

До 29 листопада 2016 р.

Судді Верховного Суду України, судді вищих спеціалізованих судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

п. 42 розділу XII Закону № 1402-VIII

Відповідні декларації розміщені на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

29 листопада 2016 р.

Участь кандидатів на посаду судді, які станом на 29 листопада 2016 р., не відповідають вимогам для призначення на посаду судді відповідно до Конституції України, у процедурах добору чи призначення припиняється.

п. 19 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

До 1 грудня 2016 р.

Починається проведення конкурсу на посади суддів Верховного Суду у відповідних касаційних судах.

п. 13 розділу XII Закону № 1402-VIII

Конкурс у новий Верховний Суд розпочався 7 листопада 2016 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує початок функціонування автоматизованої системи формування і ведення суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

До початку функціонування автоматизованої системи формування і ведення суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) такі досьє можуть формуватися і вестися у паперовій формі.

п. 41 розділу XII Закону № 1402-VIII

п. 38 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ця норма Закону досі не реалізована.

Вища рада правосуддя затверджує Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначає керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України

п. 44 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це Положення досі не затверджено. З хронологією створення Служби судової охорони можна ознайомитись за посиланням.

Кабінет Міністрів України затверджує вичерпний перелік судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

п. 45 розділу XII Закону № 1402-VIII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз» від 9 листопада 2015 р. № 906

До 29 грудня 2016 р.

Судді апеляційних судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

п. 42 розділу XII Закону № 1402-VIII

Відповідні декларації розміщені на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

До 1 січня 2017 р.

З’їзд суддів України обирає трьох членів Вищої ради правосуддя (якщо буде прийнято і з 30 вересня набере чинності закон про Вищу раду правосуддя)

п. 3 розділу II Закону № 1401-VIII

Закон «Про Вищу раду правосуддя» прийнятий 21 грудня 2016 року. 14-15 березня 2017 року на позачерговому з’їзді суддів обрано нових членів ВРП

З 1 січня 2017 р.

Представництво у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

31 грудня 2017 р.

Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 15, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 25, Верховного Суду - 75 мінімальних заробітних плат.

п. 24 розділу XII Закону № 1402-VIII

З 5 січня 2017 р.

Питання звільнення судді з посади у зв’язку з не проходженням або відмовою від проходження кваліфікаційного оцінювання здійснюється розглядаються на засіданні Вищої ради правосуддя в пленарному складі на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку визначеному Законом «Про Вищу раду правосуддя»

п. 12 розділу III Закону № 1798-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

До 6 січня 2017 р.

Міністерство юстиції України формує склад тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців у складі семи осіб, а також тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців у складі семи осіб. Тимчасова кваліфікаційна комісія та тимчасова дисциплінарна комісія здійснюють повноваження кваліфікаційної комісії та дисциплінарної комісії до скликання з’їзду приватних виконавців України.

п. 4 розділу IV Закону № 1403-VIII

Персональний склад тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців сформовано наказом Міністерства юстиції України № 1492/7 від 7 листопада 2016 р. 

З 6 січня 2017 р.

Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначає Міністерство юстиції України.

п. 1 розділу ХІII Закону № 1404-VIII

5 серпня 2016 року затверджено Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження. Наразі ця система функціонує на сайті Міністерства юстиції України.

Вводиться в дію єдиний реєстр боржників (систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна). Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

п. 1 розділу ХІII Закону № 1404-VIII

Наразі цей реєстр ведеться на сайті Міністерства юстиції України.

Вводяться в дію положення, що стосуються діяльності приватних виконавців.

п. 1 розділу ХІII Закону № 1404-VIII

Ці положення набрали чинності.

До 25 січня 2017 р.

Вища рада юстиції має утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя, а також розробити та затвердити порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

п. 23 розділу III Закону № 1798-VIII

12 січня 2017 року Вища рада юстиції затвердила рішення Про реорганізацію Вищої ради юстиції, утворення Комісії з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя і затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя

До 1 квітня 2017 р.

Утворюється новий Верховний Суд і призначаються судді Верховного Суду за результатами конкурсу.

п. 4 розділу XII Закону № 1402-VIII

Президент не видав указ про утворення Верховного Суду, але Верховний Суд утворений як юридична особа

Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про відрядження суддів, які були прикріплені до іншого суду.

п. 34 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Мають бути сформовані списки присяжних. До списків присяжних дозволяється включати громадян, обраних народними засідателями.

п. 37 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює організаційно-технічні заходи, необхідні для заповнення декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та декларації доброчесності судді на офіційному веб-сайті.

п. 41 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення Закону не реалізоване.

Судді місцевих судів подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді.

п. 42 розділу XII Закону № 1402-VIII

Це положення впроваджено на практиці. З відповідними деклараціями можна ознайомитись за посиланням.

з 1 липня 2017 р.

Здійснюється повне фіксування засідань Вищої ради правосуддя та її органів технічними засобами.

п. 22 розділу III Закону № 1798-VIII

Це положення впроваджено на практиці.

З 4 серпня 2017 р.

Суддя Конституційного Суду України, призначений на посаду до набрання чинності Законом «Про Конституційний Суд України», має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.

У такому разі до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.

п. 7 розділу III Закону № 2136-VIII

Це положення набрало чинності.

Статтю 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено новою частиною щодо висловлення неповаги до Конституційного Суду з боку сторін виконавчого провадження.

п. 9 розділу III Закону № 2136-VIII

Це положення набрало чинності.

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою статтею щодо невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України

п. 9 розділу III Закону № 2136-VIII

Це положення набрало чинності.

до 4 листопада 2017 р.

Конституційний Суд України приймає до розгляду конституційні скарги щодо справ, остаточне судове рішення у яких набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року до спливу тримісячного строку з дня набрання чинності Закону «Про Конституційний Суд України»

п. 3 розділу III Закону № 2136-VIII

Станом на 6 листопада 2017 року подано 357 конституційних скарг.

Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними та які стануть вакантними з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Законом «Про Конституційний Суд України»

п. 6 розділу III Закону № 2136-VIII

Це положення впроваджено на практиці

до 1 січня 2020 р.

У Конституційному Суді запроваджується інститут Спеціального радника. Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.

Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (amicus curiae) у справі.

Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

п. 3 розділу IV Закону № 2136-VIII

Спеціального радника поки що не призначено.

До 4 вересня 2017 р.

Кабінет Міністрів України має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів з реалізації Закону «Про Конституційний Суд України»

п. 10 розділу III Закону № 2136-VIII

До 1 жовтня 2017 р.

Утворюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності та оголошується проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді.

П. 15 розділу XII Закону № 1402-VIII

29 вересня 2017 року Президент України підписав Указ Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. З умовами проведення Конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Кабінет Міністрів України забезпечує розміщення Верховного Суду у приміщеннях, що вивільняються у зв’язку з ліквідацією Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України.

П. 45 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення Закону не реалізовані.

До 6 жовтня 2017 р.

Міністерство юстиції України організовує проведення установчих з’їздів приватних виконавців регіонів та визначає порядок їх проведення. Міністерство юстиції України розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про проведення установчого з’їзду приватних виконавців регіону, а також не пізніш як за 10 днів до дня його проведення повідомляє про це кожного приватного виконавця. Установчий з’їзд приватних виконавців регіону формує раду приватних виконавців регіону. Міністерство юстиції України не пізніш як через місяць після скликання восьми установчих з’їздів приватних виконавців регіонів скликає та організовує проведення з’їзду приватних виконавців України. Перший з’їзд приватних виконавців України утворює Асоціацію приватних виконавців України та затверджує її статут, утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію, затверджує положення про ці органи, призначає членів Кваліфікаційної комісії та Дисциплінарної комісії.

П. 5 розділу IV Закону № 1403-VIII

6 вересня 2017 року Міністерство юстиції України затвердило наказ Про затвердження Порядку проведення установчих з’їздів приватних виконавців регіонів

Розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати.

П. 6 розділу IV Закону № 1403-VIII

Це положення набрало чинності.

До 4 листопада 2017 р.

Конституційний Суд України ухвалює Регламент та утворює сенати

п. 5 розділу III Закону № 2136-VIII

Регламент Конституційного Суду не прийнято, а палати не сформовано.

До 31 грудня 2017 р.

або до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади (якщо це буде раніше)

Утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Це положення набрало чинності.

Державній судовій адміністрації разом з разом із Міністерством юстиції України затвердити спільним нормативно-правовим актом Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів

п. 10  § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

Кабінету Міністрів України спільно з Державною судовою адміністрацією України забезпечити можливість направлення судами запитів та надання відповідними органами реєстрації відповіді на них в електронній формі щодо інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб у строки, передбачені відповідним процесуальним законом в редакції цього Закону;

забезпечити доступ суддів до інформації з Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників судового процесу;

пп.4 п.6 § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

До 1 січня 2018 р.

Державна судова адміністрація України забезпечує виконання в повному обсязі Службою судової охорони її повноважень.

п. 46 розділу XII Закону № 1402-VIII

Суддя, який обирається (призначається) членом Вищої ради правосуддя, крім вимог визначених Законом «Про Вищу раду правосуддя», повинен мати стаж роботи на посаді судді не менше 10 років.

п. 8 розділу III Закону № 1798-VIII

Це положення набрало чинності.

З 1 січня 2018 р.

Представництво у судах апеляційної інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

З 1 січня по 31 грудня 2018 р.

Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 20, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 30, Верховного Суду - 75 мінімальних заробітних плат.

п. 24 розділу XII Закону № 1402-VIII

До 1 березня 2018 р.

Вища рада правосуддя повинна затвердити Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

п. 8 § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

До 30 вересня 2018 р.

Переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

До 31 грудня 2018 року

Державна судова адміністрація України спільно з Міністерством юстиції України повинна вжити заходів до створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів

п. 10 § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

Забезпечити створення та належне функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

п. 10 § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

З 1 січня 2019 р.

Представництво у судах першої інстанції здійснюють виключно прокурори (у разі представництва інтересів держави в суді) або адвокати (за винятками, якщо такі будуть встановлені законом, представництва у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена).

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

31 грудня 2019 р.

Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 25, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 40, Верховного Суду - 75 мінімальних заробітних плат.

п. 24 розділу XII Закону № 1402-VIII

До 30 квітня 2019 р.

Здійснюється обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

З 30 червня 2019 р.

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

п. 1 розділу II Закону № 1401-VIII

До 1 жовтня 2019 р.

Апеляційні суди, утворені до 30 вересня 2016 р., продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах.

п. 3 розділу XII Закону № 1402-VIII

З 1 січня 2020 р.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах здійснюють виключно прокурори або адвокати.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Розмір посадового окладу (крім тих, хто ще не пройшов кваліфікаційне оцінювання), для судді місцевого суду становить – 30, апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50, Верховного Суду - 75 мінімальних заробітних плат.

п. 24 розділу XII Закону № 1402-VIII

Протягом невизначеного часу

У випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до 30 вересня 2016 р., судді таких судів мають право подати заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду судді в порядку, визначеному законом.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України скликає збори представників громадських об’єднань для призначення членів Громадської ради доброчесності. Відповідне оголошення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії. Час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначає Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який направляє громадським об’єднанням відповідні запрошення для участі у зборах. Повідомлення про час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

ст. 87 Закону № 1402-VIII

Громадська рада доброчесності утворена. З її діяльністю можна ознайомитись за цим посиланням.

Державна судова адміністрація України забезпечує створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує автоматизований документообіг у судах, між судами, між судами та органами суддівського врядування, Державною судовою адміністрацією України, захищене зберігання та автоматизовану аналітичну обробку статистичної інформації про діяльність судді, суду, судів відповідних рівнів та юрисдикцій, даних щодо суддів, які включаються до суддівського досьє тощо.

п. 45 розділу XII Закону № 1402-VIII

Поки що така система не створена.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду.

п. 47 розділу XII Закону № 1402-VIII

Протягом 5 днів з дня призначення 65-го судді Верховного Суду

За принципом рівного представництва від кожного касаційного суду Верховного Суду створюється організаційний комітет, який скликає Пленум Верховного Суду в 30-тиденний строк.

п. 11 розділу XII Закону № 1402-VIII

День початку роботи Верховного Суду

Визначає Пленум Верховного Суду рішенням, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

п. 7-9 розділу XII Закону № 1402-VIII

Відповідно до рішення Пленуму Верховного Суду день початку роботи 15 грудня 2017 року

Верховний Суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 65 суддів Верховного Суду.

До початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом

Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом.

п. 6 розділу XII Закону № 1402-VIII

Статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом "Про судоустрій і статус суддів" 2010 р. із наступними змінами.

п. 7 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення набрали чинності.

Обрання делегатів на з’їзд суддів України здійснюється з такими особливостями:

1) збори суддів Верховного Суду України обирають трьох делегатів;

2) збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, збори суддів Вищого господарського суду України, збори суддів Вищого адміністративного суду України обирають по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють у відповідному суді.

п. 7 розділу III Закону № 1798-VIII

Це положення набрало чинності

Протягом 10 днів з дня початку роботи Верховного Суду

Судді кожного касаційного суду проводять збори для вирішення питань внутрішньої діяльності касаційного суду та обрання суддів до Великої Палати Верховного Суду.

п. 12 розділу XII Закону № 1402-VIII

До обрання Голови Верховного Суду

Голова Верховного Суду України продовжує здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції (правосуддя)

п. 6 розділу III Закону № 1798-VIII

Головою Верховного Суду обрана Данішевська Валентина Іванівна

День початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності

пп. 15  п. 1 розділу XI господарського-процесуального кодексу у редакції Закону  № 2077-VIII 

Вищий інтелектуальний не розпочав свою роботу

До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності Закону  № 2077-VIII, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності Закону  № 2077-VIII 

пп. 16  п. 1 розділу XI господарського-процесуального кодексу у редакції Закону  № 2077-VIII 

Вищий інтелектуальний не розпочав свою роботу

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

Подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі; позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів; розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі;

пп. 14 – 14.3  § 3 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється:

до приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із Законом  № 2077-VIII  в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, але не довше, ніж три місяці з дня набуття чинності Законом, – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, які діяли до набрання чинності цЗаконом;

після приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із Законом  № 2077-VIII  в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами встановленими Законом;

пп. 14.4  § 3 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

День початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

ч. 2 п. 2 § 2 розділу 4 Закону  № 2077-VIII 

До утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію

Районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження.

п. 3 розділу XII Закону № 1402-VIII

Протягом 12 місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду

Утворюється Вищий антикорупційний суд та оголошується проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді.

п. 16 розділу XII Закону № 1402-VIII

Вищий антикорупційний суд не створений

Після закінчення 5-тирічного строку призначення на посаду судді

Повноваження судді, призначеного на посаду строком на 5 років до 30 вересня 2016 р., припиняються. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу.

п. 161 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII, п. 17 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення набрали чинності.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

п. 20 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення набрали чинності.

До проходження кваліфікаційного оцінювання

Суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону "Про судоустрій і статус суддів" 2010 р. із наступними змінами (тобто меншу, ніж визначено Законом № 1402-VIII).

п. 23 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення набрали чинності.

До призначення Голови Державної судової адміністрації України та його заступників відповідно до Закону № 1402-VIII

Голова Державної судової адміністрації України, заступники Голови Державної судової адміністрації України продовжують виконувати свої повноваження.

п. 35 розділу XII Закону № 1402-VIII

До внесення відповідних змін до законодавства про Конституційний Суд України

Фінансове забезпечення функціонування та діяльності Конституційного Суду України, розмір суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, розмір щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України визначаються відповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів" 2010 р. із наступними змінами.

п. 36 розділу XII Закону № 1402-VIII

Ці положення втратили чинність у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про Конституційний Суд України»

До початку функціонування органів, яким законом будуть передані функції досудового розслідування від прокуратури

Прокуратура виконує функцію досудового розслідування.

п. 9 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Функції досудового розслідування передані Державному бюро розслідувань

До набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій

Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

п. 9 розділу XV Конституції України у редакції Закону № 1401-VIII

Такий закон поки що не прийнятий

До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців, приватних виконавців до державних баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційну інформацію

Органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких баз даних та реєстрів, подають відповідну інформацію на письмові запити державних виконавців, приватних виконавців, що надходять у зв’язку з виконавчим провадженням, у триденний строк з дня надходження запиту.

п. 4 розділу ХІII Закону № 1404-VIII

Цікаве