Блог

09

січня

2016

Моніторинг актів у сфері судівництва 28 грудня 2015 року - 10 січня 2016 року

Видавник акту

Посилання

Назва

Етап проходження

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57606

Проект постанови про відхилення проекту Закону України про відмову в обранні суддів

Зареєстровано

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57604

Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» щодо забезпечення наповнення резерву на заміщення вакантних посад суддів

Зареєстровано

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57605

Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" щодо продовження дії результатів кваліфікаційного іспиту для призначення на посаду судді

Зареєстровано

Державна судова адміністрація

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/DSA_NAKAZ_240/

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ

Ухвалено

Державна судова адміністрація

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/DSA_NAKAZ_28_12_2015_241/

Про організацію передачі матеріалів кримінальних справ

Ухвалено

Цікаве