Блог

23

січня

2016

Моніторинг актів у сфері судівництва 18-24 січня 2016 року

Видавник акту

Посилання

Назва

Етап проходження

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57679

Проект Постанови про звільнення судді

Зареєстровано

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57680

Проект Постанови про звільнення судді

Зареєстровано

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57681

Проект Постанови про звільнення судді

Зареєстровано

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57701

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення загальних положень про запобіжні заходи)

Зареєстровано

Державна судова адміністрація

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/DSA_NAKAZ_11_20_01_2016/

Наказ про внесення змін до інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва і Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Ухвалено

Президент України

http://www.president.gov.ua/documents/212016-19740

Указ Президента України №21/2016 Про переведення суддів

Ухвалено

Президент України

http://www.president.gov.ua/documents/202016-19739

Указ Президента України №20/2016 Про переведення суддів

Ухвалено

Президент України

http://www.president.gov.ua/documents/152016-19734

Указ Президента України №15/2016 Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів

Ухвалено

Президент України

http://www.president.gov.ua/documents/102016-19725

Указ Президента України №10/2016 Про звільнення суддів

Ухвалено

Конституційний Суд України

http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=299460

Висновок у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)

Ухвалено

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/EACC0D5864860870C2257F42004CDBFD?OpenDocument&year=2016&month=01&

Конституційне подання щодо відповідності (конституційності) положень абзаців першого, другого, четвертого й шостого частини п’ятої статті 141 Закону України від 7 липня 2010 року №2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» стосовно звуження гарантій матеріального забезпечення та соціального захисту суддів у відставці положенням частини першої статті 8, статті 21, частин першої й п’ятої статті 126 та статей 150 і 152 Конституції України

Направлено до Конституційного Суду

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7A05EEDBAF386DA3C2257F42004C6388?OpenDocument&year=2016&month=01&

Конституційне подання щодо відповідності (конституційності) положень пункту 11 Прикінцевих положень Закону України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про державний бюджет України на 2016 рік» у частині визначення порядку застосування норм і положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» статтям 1, 3, 6, частині першій статті 8 та частині першій статті 129 Конституції України

Направлено до Конституційного Суду

Цікаве