Блог

17

жовтня

2015

Моніторинг актів у сфері судівництва 12-18 жовтня

Видавник акту

Посилання

Назва

Етап проходження

Верховна Рада України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56828

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд (щодо забезпечення прав суддів, які обіймають посади у судах, що припинили роботу у зв'язку із стихійним лихом, військовими діями, проведенням антитерористичної операції)»

Зареєстровано

Рада суддів України

http://rsu.court.gov.ua/userfiles/R_RSU_102_02_10_2015.pdf

Рішення Ради суддів України № 102 від 02.10.2015 «Щодо внесення змін до положення про ДСА»

Ухвалено

Міністерство юстиції України

https://minjust.gov.ua/ua/news/47745   

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Ухвалено

Цікаве