Аналітика

25

січня

2015

Довідка про втілення рекомендацій органів Ради Європи у законопроектах № 1497 та 1656 щодо судової реформи

Рекомендація і джерело

Імплементація у законопроекті

про змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів

№1497 від 17.12.2014

(ініціатор – група народних депутатів України)

Імплементація у законопроекті

Адміністрації Президента про забезпечення права на справедливий суд

№1656 від 26.12.2014

(ініціатор – Президент України)

1.  

Створити незалежний від виконавчої та законодавчої влади орган, який би відповідав за призначення та кар’єру суддів. Скасувати систему, яка передбачає залучення законодавчих або виконавчих органів до процесу обрання суддів до ради юстиції.

п. 40-41 CCJE (2001) OP N1

п. 31 CCJE (2007) Op. N 10

Склад кваліфікаційної комісії формується без участі виконавчої та законодавчої влади. Кандидатури суддів до Вищої ради юстиції, яких призначають Президент, Парламент та інші суб’єкти, пропонуватиме (погоджуватиме) Рада суддів України. Це сприятиме незалежності цих органів від законодавчої і виконавчої влади.

Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів формується без участі виконавчої та законодавчої влади. Передбачено механізми конкурсного і публічного добору членів Вищої ради юстиції.

2.  

Передбачити, що більшість членів Вищої ради юстиції чи принаймні істотну її частину складають судді.

п. 35 CPL-AD (2013)014

11 з 20 членів Вищої ради юстиції призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці за участі суддів (Ради суддів України).

11 з 20 членів Вищої ради юстиції призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці, але без участі суддів.

3.  

Вилучити представника Мін’юсту зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

п. 81 CDL-AD(2010)026

Представника Мін’юсту в новій Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії не буде. Лише на перехідний період він залишатиметься.

Представника Мін’юсту у Вищій кваліфікаційній комісії буде. Лише на перехідний період він залишатиметься.

4.  

Передбачити, що Вища рада юстиції повинна працювати як постійно діючий орган.

п. 113 Рішення ЄСПЛ за заявою № 21722/11

Члени Вищої ради юстиції здійснюватимуть свої повноваження на постійній основі. На час виконання своїх повноважень члени Вищої ради юстиції відряджатимуться до неї (крім тих, що входять за посадою).

Члени Вищої ради юстиції здійснюватимуть свої повноваження на постійній основі. На час виконання своїх повноважень члени Вищої ради юстиції відряджатимуться до неї (крім тих, що входять за посадою).

5.  

Гарантувати безперервність діяльності ради юстиції (суддів). Її члени не повинні змінюватися в один і той же час.

п. 35 CCJE (2007) Op. N 10

Склад Ради суддів України буде змінюватися на третину кожні два роки.

Ротації членів Вищої ради юстиції і Ради суддів України не передбачено. Ймовірно, що їхні повноваження будуть закінчуватися в один і той самий час.

6.  

Передбачити, що судді всіх інстанцій повинні мати однакову вагу на виборах складу Вищої ради юстиції, а судді вищих судів не мають провідних позицій на голосуванні.

п. 37 CPL-AD (2013)014

На з’їзді суддів, який обиратиме членів Вищої ради юстиції, суди всіх спеціалізацій та інстанції будуть представлені пропорційно.

На з’їзді суддів, який обиратиме членів Вищої ради юстиції, суди всіх спеціалізацій та інстанції будуть представлені пропорційно. Але фактично делегатів на з’їзд суддів від місцевих загальних судів «фільтруватимуть» збори суддів апеляційних судів, що не відповідає вказаній рекомендації.

7.  

Скасувати визначення кількості дисциплінарних інспекторів на рівні закону.

п. 80 CDL-AD(2010)026

Законопроект не визначає кількісного складу служби інспекторів.

Законопроект передбачає збільшення кількості інспекторів до 42, що не відповідає вказаній рекомендації.

8.  

Забезпечити віднесення до відання ради суддів (юстиції) питань добору, заохочення, навчання, кар’єри, імунітету, переведення, дисциплінарної відповідальності та звільнення суддів.

п. 19 CPL-AD (2013)014

п. 14 CDL-AD(2010)004

п. 5 CDL-AD (2007)028

п. 70 CDL-AD(2010)026

п. 53 CDL-AD (2011)033

Рада суддів України переводитиме суддів за результатами конкурсу, затверджуватиме статут Національної школи суддів. Вища рада юстиції і надалі виконуватиме свої функції, що визначені Конституцією. Після змін до Конституції Раду суддів, Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію суддів і Вищу раду юстиції доцільно об‘єднати в один орган.

Повноваження щодо остаточного вирішення питань призначення, кар’єри і звільнення суддів і далі залишаються у Президента України і Верховної Ради України.

9.  

Покласти на судову владу відповідальність щодо організації і контролю за підготовкою суддів. Концепцію навчальних програм і їх впровадження має бути доручено спеціальному автономному органу (навчальній академії) під контролем судової влади (найкраще ради юстиції) з власним бюджетом, і який повинен працювати консультуючись з суддями. Має бути розроблено чіткий розподіл функцій між радою юстиції та навчальною академією.

п. 65 CCJE (2007) Op. N 10

Національна школа суддів буде у сфері відання Ради суддів України, оскільки остання затверджуватиме статус школи. Школа відповідатиме як за первинну підготовку майбутніх суддів, так і підготовку впродовж кар’єри судді.

Національна шкода суддів залишатиметься у сфері відання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Школа відповідатиме як за первинну майбутніх суддів, так і підготовку впродовж кар’єри судді. Програму, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді далі затверджуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів за поданням Національної школи суддів України.

10.               

Надати раді юстиції (суддів) консультативні повноваження щодо ухвалення висновків до всіх проектів текстів, що стосуються статусу суддів, здійснення правосуддя, процесуального права і в цілому всіх законопроектів, що стосуються судової системи (у тому числі незалежності судової влади або заходів, які б могли зменшити громадянам можливості у доступі до правосуддя), перед процедурою розгляду цих проектів у парламенті.

п. 87 CCJE (2007) Op. N 10

Рада суддів України даватиме висновки до законопроектів і проектів інших актів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, судочинства, братиме участь у бюджетному процесі.

Висновки щодо законопроектів надаватиме Верховний Суд і вищі спеціалізовані суди, Рада суддів такими повноваженнями не наділена.

11.               

Зменшити кількість рівнів суддівського самоврядування.

п. 93 CDL-AD(2010)026

Організаційними формами суддівського самоврядування будуть лише збори суддів у кожному суді, Рада суддів України, з'їзд суддів України. Законопроектом передбачено відмовитися від конференцій і рад суддів спеціалізованих судів.

Організаційними формами суддівського самоврядування будуть збори суддів у кожному суді, конференції суддів спеціалізованих судів, Рада суддів України, з'їзд суддів України. Законопроектом передбачено відмовитися лише від рад суддів спеціалізованих судів.

12.               

Уникнути дублювання повноважень у різних органів суддівського самоврядування.

п. 93 CDL-AD(2010)026

Зменшення кількості рівнів суддівського самоврядування і чітке визначення повноважень зборів суддів, Ради суддів України і з’їзду суддів України дозволить уникнути дублювання повноважень.

Кількість рівнів суддівського самоврядування майже не зменшено, тож дублювання залишається.

13.               

Встановити більш пропорційне представництво суддів при обранні делегатів на з’їзд суддів України. Замінити принцип «рівного представництва» від кожної юрисдикції на більший пропорційний спосіб обрання.

п. 129 (22) CDL-AD(2010)026

Законопроект зберігає принцип формування з'їзду суддів України делегатами з розрахунку по одному делегату від певної кількості суддів. Цей принцип було запроваджено Законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Водночас законопроект усуває деякі проблеми і колізії у визначенні процедури обрання делегатів.

Законопроект зберігає принцип формування з'їзду суддів України делегатами. Цей принцип було запроваджено Законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Однак законопроект не усуває деякі проблеми і колізії у визначенні процедури обрання делегатів.

14.               

Встановити більш пропорційне представництво суддів у Раді суддів. Замінити принцип «рівного представництва» від кожної юрисдикції на інший, щоб склад Ради суддів відповідав принципу рівності.

п. 129 (23) CDL-AD(2010)026

Законопроект зберігає принцип пропорційного представництва суддів у Раді суддів України. Цей принцип було запроваджено Законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Законопроект зберігає принцип пропорційного представництва суддів у Раді суддів України. Цей принцип було запроваджено Законом «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

15.               

Позбавити групу осіб, які не відносяться до судової влади (Президент, Голова Верховної Ради, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Міністр юстиції) права бути присутніми на з’їзді суддів.

п. 96 CDL-AD(2010)026

Законопроект, на відміну від чинного Закону «Про судоустрій і статус суддів», не передбачає обов’язкового запрошення високопосадовців на з’їзд суддів України. Коло запрошених визначатиме Рада суддів України на свій розсуд.

Законопроект, на відміну від чинного Закону «Про судоустрій і статус суддів», не передбачає обов’язкового запрошення високопосадовців на з’їзд суддів України. Коло запрошених визначатиме Рада суддів України на свій розсуд.

16.               

Відмовитися від обов’язкового запрошення Міністра юстиції і Міністра фінансів на засідання Ради суддів.

п. 97 CDL-AD(2010)026

Законопроект не передбачає обов’язкового запрошення високопосадовців на засідання Ради суддів України. Коло запрошених визначатиме Рада суддів України на свій розсуд залежно від потреби.

Законопроект не передбачає обов’язкового запрошення високопосадовців на засідання Ради суддів України. Коло запрошених визначатиме Рада суддів України на свій розсуд залежно від потреби.

17.               

Створити в рамках судової системи один або кілька органів або призначити осіб, які виконуватимуть консультативну функцію і до яких судді могли би звертатися за порадою, якщо вони невпевнені в тому, чи є їхня діяльність в приватному житті сумісною зі статусом судді. Наявність таких органів або осіб має заохочувати обговорення змісту і значення етичних правил у судовій системі. Такі органи або особи можуть бути створені під егідою Верховного Суду чи асоціації суддів. У будь-якому випадку, такі органи повинні бути відокремлені від органів, що відповідають за дисциплінарну відповідальність суддів, і повинні переслідувати інші цілі.

п. 29 CCJE (2002) Op. N 3

Рада суддів України має утворити Комісію з питань суддівської етики для консультування суддів, суддів у відставці щодо вирішення проблемних питань суддівської етики і надання рекомендацій щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними. Комісія також напрацьовуватиме правила суддівської етики.

Відповідних положень законопроект не передбачає.

18.               

Забезпечити лише церемоніальну роль Президента у призначенні і звільненні суддів.

п. 12, 29 CPL-AD (2013)014

Президент України повинен буде призначити або звільняти суддю лише на підставі подання Вищої ради юстиції. Законопроект не передбачає будь-яких дискреційних повноважень Президента у призначенні чи звільненні судді.

Президент України повинен буде призначити або звільняти суддю лише на підставі подання Вищої ради юстиції. Однак Президент наділений повноваженням підписувати посвідчення суддів, приводити їх до присяги, чим може перешкоджати набуттю статусу судді (наприклад, Президент Порошенко впродовж більше півроку не приводить до присяги суддів, яких призначив попередній Президент).

19.               

Встановити процедуру, яка регулює збір і отримання інформації від кандидата на посаду судді; кандидат повинен бути ознайомлений з нею і мати право на її оскарження.

п. 29 (12) CDL-AD(2010)026

У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді, кваліфікаційна комісія суддів розглядатиме її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат на посаду судді матиме право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її.

У разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді, кваліфікаційна комісія суддів розглядатиме її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат на посаду судді матиме право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її.

20.               

Усунути Верховну Раду від призначення суддів.

п. 16-18 CPL-AD (2013)014

Законопроект виключає Верховну Раду України з процедури переведення суддів, оскільки такого повноваження вона не має навіть за чинною Конституцією. Водночас виключити обрання судді безстроково з повноважень Верховної Ради України можна лише через зміни до Конституції.

Законопроект залишає повноваження Верховної Ради України щодо переведення суддів, хоч такого повноваження вона не має навіть за чинною Конституцією. Водночас виключити обрання судді безстроково з повноважень Верховної Ради України можна лише через зміни до Конституції.

21.               

Позбавити Верховну Раду можливості переводити суддів.

п. 53 CDL-AD (2011)033

Законопроект виключає Верховну Раду України, так само як і Президента України з процедури переведення суддів.

Законопроект залишає повноваження Верховної Ради України щодо переведення суддів, а повноваження Президента України навіть розширює.

22.               

Визначити об’єктивні критерії для розвитку кар’єри судді у рамках безспірного закону.

п. 70 CDL-AD(2010)026

Для просування по службі суддя повинен подати мотиваційний лист, а також будь-яку інформацію, яка може позитивно свідчити про його заслуги (відомості про результати підвищення кваліфікації в Національній школі суддів, про залучення судді до викладацької або наукової роботи, про участь у суддівському самоврядуванні або в інших сферах суспільного життя тощо). 

Під час конкурсу кваліфікаційна комісія суддів організовує проведення відповідно до закону моніторингу способу життя судді, проводить анкетне опитування суддів судів, де працюють відповідні судді, щодо особистих якостей кандидата, його вміння працювати в колективі; залучає третіх осіб як відвідувачів суду для незалежного оцінювання роботи судді в судових засіданнях; вивчає дисциплінарну практику щодо кандидата; перевіряє інші відомості, що можуть свідчити про особисті якості судді та його спроможність здійснювати повноваження в суді вищого рівня. Рішення кваліфікаційної комісії за результатами конкурсу має бути вмотивованим.

Для просування по службі суддя повинен мати необхідний відповідному рівню суду кваліфікаційний клас і стаж роботи на посаді судді. Суддя має пройти конкурс на вакантну посаду. Водночас відсутні будь-які критерії для отримання певного кваліфікаційного класу.

23.               

Визначити на рівні закону підстави для зміщення судді з адміністративної посади.

п. 25 CDL-AD (2011)033

Згідно із законопроектом, суддю має бути звільнено з адміністративної посади у разі:

1) подання ним заяви про звільнення з адміністративної посади за власним бажанням;

2) відрядження його до роботи у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії суддів, Раді суддів України, Вищій раді юстиції, Національній школі суддів;

3) внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення з посади судді.

Збори суддів відповідного суду достроково звільняють суддю з адміністративної посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від кількості суддів відповідного суду рішенням, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Збори суддів відповідного суду достроково звільняють суддю з адміністративної посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від кількості суддів відповідного суду рішенням, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді. Інших підстав для  дострокового звільнення не визначено.

24.               

Передбачити, що член Вищої ради юстиції, який вніс пропозицію про звільнення відповідного судді з посади, не повинен брати участі у прийнятті нею рішення щодо цього судді.

п. 42 CDL-AD(2010)029

Вища рада юстиції приймає рішення про внесення подання про звільнення судді з посади у зв'язку з порушенням ним присяги лише на підставі висновку дисциплінарної комісії суддів або Вищої ради юстиції про порушення суддею присяги, прийнятого за результатами дисциплінарної процедури.

Член Вищої ради юстиції, який порушив питання перед Вищою радою юстиції про звільнення з посади судді, не бере участі в голосуванні при прийнятті рішення.

25.               

Передбачити шкалу дисциплінарних санкцій щодо суддів у залежності від тяжкості дисциплінарного проступку.

п. 57 CDL-AD (2011)033

Замість теперішніх догани і звільнення законопроект передбачає шість видів стягнення, які застосовуються за принципом пропорційності: зауваження, догану, сувору догану з позбавленням права на отримання доплат, тимчасове відсторонення з позбавленням права на отримання доплат та обов'язковим скеруванням судді до Національної школи суддів для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного дисциплінарним органом, звільнення з посади; припинення перебування судді у відставці (якщо дисциплінарну справу вирішено після звільнення судді з посади).

Замість теперішніх догани і звільнення законопроект передбачає сім видів стягнення, які застосовуються за принципом пропорційності: попередження; догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця; суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців; тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов'язковим проходженням атестації для підтвердження кваліфікаційного класу; переведення судді до іншого суду того ж рівня цієї ж спеціалізації; пониження судді у кваліфікаційному класі з можливим переведенням до суду нижчого рівня, якщо отриманий в результаті пониження нижчий клас не дозволяє судді здійснювати правосуддя в суді відповідного рівня; висновок про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги.

26.               

Вужче врегулювати підстави для звільнення судді, які стосуються його неналежної поведінки. Зокрема більш чітко законодавчо визначити можливості звільнення судді за порушення присяги. Звільнення судді за порушення присяги можливе лише тоді, коли це порушення такої природи, яка унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді.

п. 63 CDL-AD (2011)033

п. 86 CDL-AD(2010)026

Суддю може бути звільнено за такі проступки:

1) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;

2) здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді або доходи членів його сім'ї;

3) встановлення невідповідності рівня життя судді наявним у нього та членів його сім‘ї майну і одержаним ними доходам за результатами моніторингу способу життя судді;

4) допущення суддею недоброчесної поведінки під час перевірки його доброчесності уповноваженим на це законом органом;

5) набуття суддею громадянства іншої держави без припинення громадянства України;

6) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод у розумінні міжнародних установ, юрисдикція яких визнана Україною;

7) самоусунення судді від здійснення суддівських повноважень.

Суддю може бути звільнено, якщо (деякі з підстав є надто абстрактні – див. п. 1 і 3):

1) суддя вчинив дії, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя;

2) суддя вчинив дисциплінарне правопорушення, маючи непогашене дисциплінарне стягнення (крім попередження та догани), або має два непогашених дисциплінарних стягнення;

3) установлено факт недоброчесної поведінки судді, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим ним та членами його сім'ї майну і доходам; використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;

4) визнання судом судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

27.               

Урегулювати механізм притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в одному законодавчому акті.

п. 44 CDL-AD(2010)029

Підстави для дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна процедура і стягнення вичерпно визначені у проекті Закону «Про судоустрій і статус суддів». Відповідні положення вилучено із Закону «Про Вищу раду юстиції».

Підстави для дисциплінарної відповідальності і стягнення визначені у проекті Закону «Про судоустрій і статус суддів». Однак питання дисциплінарної процедури одночасно регулюватимуть і Закон «Про судоустрій і статус суддів», і Закон «Про Вищу раду юстиції».

28.               

Законодавчо врегулювати право судді на виклик свідка та на участь у допиті свідка при розгляді дисциплінарної справи щодо цього судді.

п. 73 CDL-AD(2010)026

Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник матимуть право давати пояснення, задавати питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи, клопотати про запрошення свідків.

Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник матимуть право надавати пояснення, викликати свідків, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.

29.               

Детально описати окремі права захисту, надані судді. Передбачити, що член-доповідач Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чия позиція схожа з позицією прокурора, має бути виключений з обговорень та участі у голосуванні.

п. 74 CDL-AD(2010)026

Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник матимуть право давати пояснення, задавати питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи, клопотати про запрошення свідків. Функцію обвинувачення судді виведено з компетенції дисциплінарного органу.

Суддя, стосовно якого відкрито провадження, та (або) його представник матимуть право надавати пояснення, викликати свідків, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводив перевірку, не бере участі в голосуванні під час прийняття рішення.

30.               

Скасувати доплати для судді за роботу з державною таємницею.

п. 72 CDL-AD (2011)033

Законопроект скасовує доплати суддям за роботу з державною таємницею. Суддя матиме допуск до такої таємниці за посадою.

Законопроект зберігає доплати за допуск до державної таємниці, який надає служба безпеки України.

31.               

Скасувати положення законодавства, яке дозволяє суддям отримувати будь-які нагороди, відзнаки або грамоти.

п. 40 CDL-AD(2010)026

Суддя до звільнення з посади не зможе бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя зможе отримати державну нагороду лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Суддя до звільнення з посади не зможе бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя зможе отримати державну нагороду лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

32.               

Включити принцип автоматичного розподілу справ до основних принципів суддівського провадження.

п. 31-32 CPL-AD (2013)014

Автоматизований розподіл справ віднесено до засад організації судової влади. Правила розподілу буде вичерпно визначено законом.

Автоматизований розподіл справ віднесено до засад організації судової влади, однак правила розподілу може бути визначено на підзаконному рівні Радою суддів України.

33.               

Передбачити, що рішення ради юстиції (суддів) стосовно управління та адміністрування системи правосуддя, а також рішення, пов’язані з призначенням, переведенням, просуванням по службі, дисциплінарною відповідальністю чи звільненням повинні бути вмотивованими та містити можливість судового перегляду. Незалежність ради юстиції не означає, що вона знаходиться за межами дії права, і її рішення не можуть бути переглянути в судовому порядку.

п. 39 CCJE (2007) Op. N 10

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, її робочих органів, Ради суддів України і Вищої ради юстиції є предметом судового перегляду згідно із Кодексом адміністративного судочинства України.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (крім рішень про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи), Ради суддів України і Вищої ради юстиції є предметом судового перегляду згідно із Кодексом адміністративного судочинства України.

34.               

Враховувати участь суддів у навчальних заходах при розгляді питання про їх просування на службі.

п. 70 CCJE (2007) Op. N 10

Для просування по службі суддя повинен подати відомості про результати підвищення кваліфікації в Національній школі суддів, щодо залучення судді до викладацької або наукової роботи тощо. Ці відомості враховуються під час конкурсу.

Для просування по службі матимуть значення кваліфікаційні класи. При присвоєнні кваліфікаційних класів не передбачено врахування участі судді у навчальних заходах.

35.               

Забезпечити залучення суддів до ухвалення рішень стосовно управління судами, визначення судового бюджету та його розподілу на місцевому і національному рівнях. Передбачити консультації з суддями з приводу планів стосовно будь-яких змін до закону (про статус суддів), а також з приводу визначення винагороди за працю та їх соціальне забезпечення.

п. 1.8 DAJ/DOC (98) 23

Рада суддів України контролюватиме діяльність Державної судової адміністрації, даватиме висновки до законопроектів і проектів інших актів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, судочинства, братиме участь у бюджетному процесі.

Змін у повноваженнях Ради суддів України не передбачено.

36.               

Передбачити, що у тих державах, де існує випробувальний період перед тим, як приймається рішення про призначення на посаду судді на постійній основі або там, де суддя призначається на посаду на обмежений визначений строк, що може поновлюватися, рішення про непризначення на посаду на постійній основі або про непоновлення призначення може бути винесено лише незалежним органом або на підставі його пропозиції, рекомендації або погодження з ним чи висловленої ним думки.

п. 3.3 DAJ/DOC (98) 23

Верховна Рада України обиратиме суддю безстроково або його звільнять з посади лише на підставі рекомендації кваліфікаційної комісії суддів, більшість у складі якої становитимуть судді, обрані суддями.

Верховна Рада України обиратиме суддю безстроково або його звільнять з посади лише на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів, більшість у складі якої становитимуть судді, обрані суддями.

37.               

Надати Вищій раді юстиції право ініціювати розробку та зміну мережі судів.

п. 129(25) CDL-AD(2010)026

Рада суддів України даватиме висновки до законопроектів і проектів інших актів, які стосуються судоустрою. Повне втілення цієї рекомендації вимагатиме змін до Конституції.

Органи суддівського самоврядування не мають відношення до зміни мережі судів.

38.               

Надати повноваження Верховному Суду щодо вирішення колізій у питаннях не лише матеріального права, а й процесуального права.

п. 29-34 CDL-AD(2010)026

Верховний Суд України отримає можливість переглядати справи й у разі неоднакового застосування норм процесуального права.

Верховний Суд України отримає можливість переглядати справи й у разі неоднакового застосування норм процесуального права.

39.               

Надати Верховному Суду можливість самому вирішувати питання про прийнятність скарг щодо неоднакового застосування закону.

п. 29-34 CDL-AD(2010)026

Питання про допуск справ до перегляду вирішуватиме Верховний Суд України.

Питання про допуск справ до перегляду вирішуватиме Верховний Суд України.

40.               

Надати Верховному Суду право вирішувати колізії між трьома юрисдикціями (цивільною та кримінальною, господарською та адміністративною).

п. 29-34 CDL-AD(2010)026

Верховний Суд України прийматиме попередні рішення у проблемних випадках визначення належної юрисдикції.

Колізії між юрисдикціями Верховний Суд вирішуватиме лише під час перегляду справ як суд останньої інстанції.

41.               

Забезпечити сторонам прямий доступ до Верховного Суду у справах про порушення Україною міжнародних зобов’язань.

п. 29-34 CDL-AD(2010)026

Питання про допуск справ до перегляду вирішуватиме Верховний Суд України.

Питання про допуск справ до перегляду вирішуватиме Верховний Суд України.

42.               

Забезпечити участь суддів у всіх рішеннях щодо створення і розвитку інформаційних технологій у судовій системі.

п. F (V) CCJE(2011)2

Положення про єдину судову інформаційну систему затверджуватиме Державна судова адміністрація України за погодженням або з ініціативи Ради суддів України.

Відповідне положення відсутнє.

43.               

Забезпечити публікацію «окремих думок» суддів разом з рішенням у справі. Це може посприяти поліпшенню змісту рішення, а також допомогти у розумінні рішення і еволюції закону.

п. 51 CCJE(2008)5

До Єдиного державного реєстру судових рішень включатимуть також окремі думки суддів.

Відповідне положення відсутнє.

44.               

Установити адекватні процесуальні строки в цивільних, кримінальних та адміністративних справах.

п.11 CCJE(2013)4

Законопроект передбачає збільшити строки на оскарження судових рішень.

Відповідні положення відсутні.

Цікаве