Блог

19

квітня

2014

Дайджест подій у сфері правосуддя 14-20 квітня 2014 (офіційні джерела)

Дата
Посилання
Заголовок, короткий опис
Примітка
14.04.
2014
Відбулося чергове засідання ради суддів господарських судів
11 квітня 2014 року у Вищому господарському суді України відбулося чергове засідання Ради суддів господарських судів України. На засіданні було прийнято рішення № 299 щодо схвалення Рекомендацій про порядок призначення на посаду голови місцевого господарського суду, його заступника, голови апеляційного господарського суду, його заступників, секретарів палат апеляційного господарського суду, Голови Вищого господарського суду України, його заступників та секретарів палат.
14.04.
2014
У Вищому господарському суді України завершилася підготовка суддів
11 квітня 2014 року на базі Вищого господарського суду України Національна школа суддів України завершила підготовку суддів ВГСУ.
Під час навчання лекції читали провідні вчені, науковці та практикуючі юристи. Зокрема, зосереджувалась увага на судовій практиці з розгляду судових спорів, пов'язаних із земельними, орендними та страховими правовідносинами, укладенням, розірванням і визнанням договорів недійсними; на актуальних питаннях законодавства України про банкрутство, конституційно-правових основах права власності в Україні, судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності, основах правового письма та процесуального документування.
15.04.
2014
Проект Закону про люстрацію в Україні
Каплін С.М.
Законопроектом передбачаються три люстраційній критерії: по-перше, невідповідність стилю життя особи (його майнового стану і рівня витрат) легальним джерелам доходів, по-друге, перебування на посадах у спецслужбах колишнього СРСР, по-третє, співробітництво із спецслужбами колишнього СРСР.
Об’єктами декларування є інформація про майно, витрати і доходи. Люстраційна декларація докорінним образом відрізняється від декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яку посадовці щорічно подають на вимогу Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Етап проходження: Надано для ознайомлення (17.04.2014)
15.04.
2014
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо обрання голів місцевих, апеляційних та касаційних судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів)
Власенко С.В.
Обґрунтування необхідності  прийняття  Закону - В зв’язку з прийняттям та набранням чинності Закону України « Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (№ 4378-1) та врегулюванням положень Закону.
Етап проходження: Надано для ознайомлення (17.04.2014)
15.04.
2014
Пропозиції Верховного Суду України Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України
У Верховному Суді України обговорено питання щодо підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України. У зв’язку з цим повідомляємо наступне.
Верховний Суд України вважає, що пріоритетом реформування судової системи України має бути утвердження європейської моделі судочинства, адже забезпечення принципу верховенства права є одним із головних постулатів у будь-якій демократичній державі. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, оновлення Конституції України має відбуватися на основі міжнародних стандартів у галузі судочинства, прав та свобод людини.
15.04.
2014
Головою ВГСУ призначено Львова Богдана Юрійовича
15 квітня 2014 року зборами суддів Вищого господарського суду України таємним голосуванням Головою ВГСУ призначено суддю четвертої судової палати Львова Богдана Юрійовича.
15.04.
2014
Представники ВССУ взяли участь у засіданні керівного комітету Проекту РЄ «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні»
З початку 2013 року ВССУ активно співпрацює з проектом Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» у напрямі забезпечення реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України. За цей час було проведено низку спільних заходів, спрямованих на ефективне впровадження новел Кодексу.
Тож під час засідання керівного комітету Проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» 15 квітня 2014 року його представники, міжнародні експерти та національні партнери обговорили основні досягнення Проекту, проблемні питання та подальші завдання.
Неформальні практики
16.04.
2014
Призначено заступників Голови Вищого господарського суду України
16 квітня 2014 року зборами суддів Вищого господарського суду України таємним голосуванням заступниками Голови ВГСУ призначено суддю другої судової палати Кравчука Геннадія Анатолійовича та суддю четвертої судової палати Могила Сергія Костянтиновича.
16.04.
2014
Збори суддів призначили Голову ВССУ
Відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (зі змінами, внесеними Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні») у ВССУ 16 квітня 2014 року відбулися збори суддів.
Шляхом таємного голосування збори суддів призначили на посаду Голови ВССУ суддю судової палати у цивільних справах Гулька Бориса Івановича.
16.04.
2014
Правовий Висновок Верховного Суду України у спорі про витребування власником майна від добросовісного набувача
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 квітня 2014 року розглянув справу № 6-146 цс 13, предметом якої був спір про витребування власником свого майна від добросовісного набувача.
При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого за змістом ст. 388 ЦК України майно, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею.
16.04.
2014
Проект Закону про внесення змін до статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо обрання суддів на адміністративні посади)
Сольвар Р.М.
Проектом Закону пропонується частину другу статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити новими абзацами такого змісту:
«Головою місцевого суду, його заступником, головою апеляційного суду, його заступником, секретарями палат апеляційного суду, головою вищого спеціалізованого суду, його заступниками та секретарями палат не можуть бути обраними особи, які були призначені та займали ці посади з червня 2010 року по лютий 2014 року;
Рішення про призначення судді на адміністративну посаду надсилається до Вищої ради юстиції для видачі посвідчення голови суду або його заступника».
Етап проходження: Надано для ознайомлення (18.04.2014)
16.04.
2014
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України
Паламарчук М.П.
Метою проекту Закону є реалізація державної політики із гуманізації кримінальної відповідальності, наслідком якої стане суттєве зменшення кількості судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі.
Основними завданнями Проекту є:
1) продовження гуманізації кримінального права шляхом перетворення окремих нетяжких злочинів на кримінальні проступки;
2) отримання обвинуваченими у вчиненні кримінальних проступків усіх процедурних прав і гарантій кримінального процесу, яких особи позбавлені в процедурі щодо адміністративних правопорушень. З іншого боку, до таких осіб не можливо буде застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
3) зменшення випадків неправомірного використання результатів адміністративного провадження при розслідування кримінальних справ (рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Доронін проти України»). Зараз у провадженні щодо адміністративних порушень дозволено застосовувати велику кількість втручальних заходів (затримання особи, особистий огляд та огляд речей, вилучення речей і документів тощо) без належного судового контролю. А за допомогою цих дій можуть отримуватися докази, важливі для певного кримінального провадження. Запровадження кримінальних проступків суттєво скоротить об’єм втручальних заходів у адміністративному провадженні;
4) гарантування судового захисту прав особи у справах про кримінальне обвинувачення (щодо конфіскації майна, виправних робіт, короткострокового арешту тощо) на підставі вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Жоден інший державний орган, окрім суду, не може приймати рішення про застосування до особи зазначених покарань;
5) реалізація вимог Конституції України (стаття 41) про можливість конфіскації майна лише на підставі рішення суду;
6) необхідність додержання міжнародних зобов’язань України. Велика кількість міжнародних договорів передбачає необхідність встановлення кримінальної відповідальності за діяння, які за ступенем своєї небезпеки не можуть бути віднесені до категорії злочинів. Існування лише одного виду кримінально-караних діянь (злочинів) змушує законодавця визнавати такі протиправні діяння тільки злочинами.
Етап проходження: Надано для ознайомлення (18.04.2014)
17.04.
2014
Призначено секретарів судових палат Вищого господарського суду України та їх заступників
Рішеннями зборів суддів судових палат Вищого господарського суду України від 17 квітня 2014 року призначено секретарів судових палат та їх заступників:
- першої судової палати - Іванову Ларису Броніславівну та Євсікова Олексія Олександровича;
- другої судової палати - Дроботову Тетяну Борисівну та Бакуліну Світлану Віталіївну;
- третьої судової палати - Панову Ірину Юріївну та Поліщука Володимира Юзефовича;
- четвертої судової палати - Бенедисюка Ігоря Михайловича та Вовка Івана Володимировича.
17.04.
2014
У Верховному Суді відбулася зустріч із представниками делегації Венеціанської комісії
Під час зустрічі сторони обговорили питання проведення в Україні конституційної та судової реформ.
Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк та Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт поділилися своїм баченням шляхів здійснення цих реформ, висловили застереження щодо можливих ризиків під час реалізації запропонованих законодавцем змін, зокрема, Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», обмінялися відповідною інформацією.
Неформальні практики
17.04.
2014
Закон України
«Про амністію у 2014 році»
Закон від 08.04.2014 № 1185-VII
17.04.
2014
Закон України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України»
Закон від 08.04.2014 № 1183-VII
18.04.
2014
Відбувся ІІ щорічний судово-правовий форум
Під час роботи форуму представники судових установ, науковці, юристи-практики обговорили актуальні питання кримінального, адміністративного, цивільного та господарського процесів. Також учасники звернули увагу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення негласних слідчих дій за новим КПК України, обговорили проблеми доказування у кримінальному провадженні.
Крім цього, обговорювалися питання, пов’язані з особливостями  практики застосування судами статті 16 Цивільного кодексу України, відшкодуванням судових витрат у господарському процесі, а також імплементацією європейських стандартів у господарському судочинстві України.
Неформальні практики
18.04.
2014
Оприлюднено Указ Президента України щодо звільнення двох суддів з посад
Відповідно до Указу виконуючого обов'язки Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова № 419/2014 від 18 квітня 2014 року звільнено Якимчук Ольгу Миколаївну з посади судді Корецького районного суду Рівненської області у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо неї.
Крім того, Указом Президента підтримано подання Вищої ради юстиції щодо звільнення Бурлаки Андрія Івановича з посади судді Придніпровського районного суду міста Черкаси за порушення присяги судді.
18.04.
2014
Відбулося засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України
10 квітня 2014 року відбулося засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, на якому було прийнято низку рішень. Зокрема, рада внесла зміни до складу секцій НКР при ВАСУ та прийняла рішення стосовно наукових висновків щодо окремих проблем правозастосування.
Крім цього члени НКР затвердили структуру окремої рубрики про діяльність Науково-консультативної ради при ВАСУ на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України, а також затвердили План роботи ради на 2014 рік.
18.04.
2014
Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про визнання таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України"
Ківалов С.В.
Передбачає відхилити проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про Конституційний Суд України»                     (реєстр. № 4154), поданий народним депутатом України Одарченком Ю.В.
Етап проходження: Передано в тираж (18.04.2014)

Цікаве