27

квітня

2017

Всеукраїнська конференція прокурорів затвердила Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів

Всеукраїнська конференція прокурорів затвердила Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, ухвалення якого передбачено Законом України "Про прокуратуру". Порушення положень цього кодексу прокурорами є підставою їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.

69.4 69.4 53.7 +3.7 +3.7 57.4 57.4 18.7 18.7 11.7 11.7