16

січня

2015

Внесено законопроект про внесення зміни до Конституції щодо визнання Римського статуту

Законопроектом запропоновано доповнити статтю 124 Конституції новою частиною такого змісту: «Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах Римського статуту Міжнародного кримінального суду». 

У попередньому скликанні Верховної Ради в травні 2014 вже вносився законопроект конституційних змін, необхідних для ратифікації Римського статуту, однак він не розглядався і з обранням нового скликання Верховної Ради вважається таким, що знятий з розгляду.

21.7 21.7 44.7 44.7 5.9 -0.2 -0.2 5.7 5.7 9.8 9.8