17

жовтня

2019

Ухвалено Закон "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції"

17 жовтня 2019 року парламент ухвалив закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції", який набере чинності з 1 січня 2020 року.  Закон спрямований на  забезпечення правового статусу викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб. 

Експерети ЦППР позитивно оцінюють положення закону щодо:

  •  розмежування різних каналів повідомлення про корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону «Про запобігання корупції»;
  •  більш чіткого розмежування функцій і повноважень державних органів в контексті забезпечення захисту викривачів корупції, формування та реалізації державної політики у цій сфері;
  •  вдосконалення положень щодо захисту викривачів корупції від негативних заходів впливу з боку працедавця, перекладення обов’язку доказування на відповідача у межах цивільного й адміністративного судочинства;
  •  визначення порядку розгляду повідомлень від викривачів корупції;
  •  забезпечення права викривачів корупції на безоплатну правову допомогу;
  •  забезпечення права викривачів корупції на анонімність та конфіденційність;
  •  запровадження фінансового стимулювання викривачів корупції і визначення відповідної процедури;
  •  звільнення викривачів корупції від юридичної відповідальності за факт розкриття інформації про корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону «Про запобігання корупції».

Водночас на думку експертів ЦППР закон має низку недоліків, не вирішує всіх проблем у цій сфері, а тому необхідно продовжити роботу над більш комплексним законопроектом, який дозволить забезпечити належний, ефективний захист усіх осіб, які повідомляють про шкоду або загрозу шкоди суспільним інтересам. За таких обставин дефініція викривача буде розширена, а роль НАЗК як ключового органу державної влади щодо захисту викривачів має бути переглянута з ймовірним наданням повноважень щодо захисту викривачів іншому державному органу; гарантії захисту викривачів та механізми їх реалізації зможуть бути вдосконалені з огляду на першу практику застосування положень закону.

76.3 76.3 61.9 61.9 8.4 8.4 21.6 +2 +2 23.6 23.6