14

липня

2014

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки

Цей законопроект містить положення, якими визначені засади державної антикорупційної політики на 2014-2017 роки щодо формування та реалізації антикорупційної політики; запобігання корупції; забезпечення невідворотності покарання за корупцію; формування нульової толерантності до корупції у суспільстві. Також законопроект містив положення щодо механізму реалізації Антикорупційної стратегії, моніторингу її виконання та оцінки її результатів. 

10.4 10.4 3.3 3.3 5.9 5.9 7.8 -0.6 -0.6 7.2 7.2