20

липня

2016

У Верховній Раді зареєстрований проект Закону про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам (р. №4038а від 20.07.2016 р.)

Цей законопроект розроблений представниками громадянського суспільства та враховує найкращі практики, актуальні міжнародні стандарти щодо захисту викривачів (whistleblowers). Зокрема, законопроект визначає конкретні механізми розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам; визначає гарантії захисту викривачів та механізми реалізації цих гарантій, у т.ч. щодо захисту життя та здоров'я цих осіб; забезпечує можливість анонімного розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам; запроваджує механізми фінансового стимулювання викривачів тощо. На виконання міжнародних рекомендацій, зокрема, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2014)7, законопроект охоплює викривачів інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, а не обмежується виключно захистом викривачів корупції, хоч такі особи також вважаються викривачами у розумінні законопроекту та отримують дієві механізми захисту. 

58.6 58.6 51.6 51.6 16.8 16.8 10.6 -0.5 -0.5 10.1 10.1