14

жовтня

2014

Прийнято Закон "Про запобігання корупції"

14 жовтня 2014 року був прийнятий Закон України "Про запобігання корупції", який, зокрема, визначає засади діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) - центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який формує та реалізовує державну антикорупційну політику. Закон містить гарантії незалежності для керівництва Агентства, визначає спеціальний порядок призначення та звільнення керівництва органу, визначає повноваження та права НАЗК, механізми здійснення контролю за діяльністю Агентства. Зокрема, Агентство наділене повноваженнями щодо розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії; підготовки проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики; організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції; проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції; інформування громадськості про здійснювані Національним агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції; залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики тощо.

Крім того, Законом визначено порядок повідомлення про конфлікт інтересів та механізми його врегулювання. Визначено порядок декларування доходів та активів публічних службовців, а також заходи щодо фінансового контролю. Забезпечено гарантії захисту для викривачів корупції. Визначено детальні механізми порядку формування антикорупційної політики та звітування про стан її реалізації.

8 8 3.3 +48.8 +48.8 52.1 52.1 5.9 5.9 9.5 +8.8 +8.8 18.3 18.3