22

вересня

2014

Президент України прийняв Указ про погодження кандидатур військових прокурорів

Президент України прийняв Указ № 738/2014 "Про внесення змін до Переліку посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України". Цим Указом передбачена необхідність погодження кандидатур на посади військових прокурорів регіонів лише на тій підставі, що зазначені прокурори мають військові звання. Але подібне погодження кандидатур не передбачене чинним Законом про прокуратуру. 

8 8 3.3 -3.3 -3.3 0 0 5.9 5.9 7.2 7.2