26

жовтня

2014

Опублікований Закон України "Про прокуратуру"

Відповідно до перехідних положень Закону про прокуратуру (пункт 1 Розділу ХІІІ) з дня його опублікування органи прокуратури позбавлені квазі-наглядового повноваження щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. 

8 8 45.4 +1.6 +1.6 47 47 5.9 5.9 18.3 18.3