31

березня

2017

НАЗК здійснює моніторинг виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією та Державною програмою з її реалізації

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює періодичний моніторинг виконання заходів державної антикорупційної політики. Однак, до цього процесу не залучено громадськість. Інформація про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією та Державною програмою з її реалізації містяться у щорічних національних доповідях щодо реалізації засад антикорупційної політики. Проекти таких доповідей були розроблені НАЗК у 2017, 2018 рр., подані на розгляд Верховної Ради після їх схвалення Кабінетом Міністрів, але жодна з них не була затверджена Верховною Радою відповідно до вимог Закону "Про запобігання корупції". Лише перший проект національної доповіді був презентований у 2017 році під час щорічних парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції. 

69.4 69.4 53 53 18.7 18.7 9.4 +2.3 +2.3 11.7 11.7