14

липня

2016

НАЗК затвердило Методичні рекомендації щодо врегулювання конфлікту інтересів

14.07.2016 р. НАЗК своїм рішенням затвердило Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, які мають інформаційно-роз'яснювальний характер і спрямовані на підвищення розуміння публічними службовцями вимог законодавства щодо запобігання, повідомлення, врегулювання конфлікту інтересів. Цей документ містить  Методичні рекомендації мають приклади конкретних ситуацій, які дозволяють публічним службовцям краще розуміти вимоги законодавства та алгоритми їхніх дій у різних випадках. Крім того, детально розмежовуються поняття реального та потенційного конфлікту інтересів.

58.6 58.6 51.6 51.6 16.8 16.8 11.9 -1.3 -1.3 10.6 10.6