29

вересня

2017

НАЗК розробило проект Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки

29.09.2017 р. Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло Рішення №836 "Про схвалення проекту Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки". Широкого обговорення проекту Антикорупційної стратегії з представниками громадськості та міжнародними експертами не відбулось. Лише незначні зауваження національних та іноземних експертів були враховані. Проект Антикорупційної стратегію лише незначною мірою враховує результати проведених досліджень стану корупції в Україні, результати виконання попередніх заходів державної антикорупційної політики.

69.4 69.4 61.9 61.9 18.7 18.7 13.6 -2.2 -2.2 11.4 11.4