10

березня

2017

Кабінет Міністрів ухвалив підзаконні акти, спрямовані на реалізацію реформи корпоративного управління державними підприємствами

10.03.2017 р. Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі", якими затверджені: 

1) критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних підприємствах, господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

2) порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів;

3) порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради

4) вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Пізніше, протягом 2017-2018 рр. до цієї Постанови та додатків до неї вносились деякі зміни.

 

68.4 68.4 53.7 53.7 18.7 18.7 12.4 -3 -3 9.4 9.4