29

квітня

2015

Кабінет Міністрів прийняв Постанову, якою затвердив Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

29.04.2015 р. Кабінет Міністрів прийняв Постанову №265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки", якою деталізовано процес імплементації завдань, визначених Антикорупційною стратегією. Державною програмою визначені конкретні заходи, виконавців, терміни виконання, індикатори виконання, джерела фінансування. Визначені очікувані результати для кожного року реалізації Державної програми. Проект Державної програми розроблявся за участі представників громадянського суспільства.

49 49 44.7 44.7 5.7 5.7 12.8 +0.6 +0.6 13.4 13.4