Спідометр реформ оцінює прогрес у виконанні рекомендацій у чотирьох сферах: судова реформа, реформа органів прокуратури, конституційна реформа. Джерелом походження рекомендацій є  виключно авторитетні європейські органи: Венеційська комісія, ПАРЄ, Комітет міністрів Ради Європи, ЄСПЛ, Консультативна рада європейських суддів тощо.

Кожна рекомендація має  свій ступінь важливості, враховується за допомогою об’єктивних і суб’єктивних критеріїв.

Об’єктивний критерій полягає у ступені авторитетності органу, що видав рекомендацію. Шкала авторитетності органу двобальна (1-менш авторитетний, 2-більш авторитетний).

Суб’єктивним критерієм служить ступінь важливості рекомендації на думку експерта (1 -  менш важливий, 2 – більш важливий). 

Оцінка виконання рекомендації відображається 100-бальною шкалою:

100 Рекомендація виконана повністю

71 - 99 Рекомендація виконана частково

50 - 70 Зміни, що повністю виконують рекомендацію знаходиться у процесі імплементації

31 - 49 Зміни, що частково виконують рекомендацію знаходиться у процесі імплементації

16 - 30 Орган, відповідальний за впровадження рекомендації, ініціював зміни, що виконують рекомендацію

(оцінка може відрізнятися відповідно від стадії: публічна обіцянка,ініційований законопроект,  законопроект схвалений у першому читанні тощо)

1-15 Орган, відповідальний за впровадження рекомендації, ініціював зміни, що частково виконують рекомендацію

(оцінка може відрізнятися відповідно від стадії: публічна обіцянка,ініційований законопроект,  законопроект схвалений у першому читанні тощо)

0 Рекомендація невиконана

 

Рекомендації об’єднуються у групи за тематичним принципом. Наприклад, у сфері судова реформа є 9 груп рекомендацій, кожна з яких має від 3 до 10 рекомендацій.