Конституційна реформа

Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Конституційна реформа

Конституційна реформа в Україні є справою винятково українського суспільства. Питання конституційної реформи щодо державного усторою та форми правління не можуть бути предметом жодних міжнародних переговорів і угод. Втім Україна як член Ради Європи має зобов'язання щодо захисту прав людини, утвердження верховенства права та демократії. З цього випливають вимоги щодо процесу конституційної реформи. Вона має відбуватися легітимно, прозоро та в інтересах суспілсьтва. Бути членом Ради Європи означає щиро  та  ефективно співпрацювати в  досягненні  мети  Ради Європи. Метою Ради Європи, як зазначено в її Статуті, є досягнення  більшого  єднання  між  її членами  для  збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які  є  їхнім  спільним  надбанням,  а  також   сприяння   їхньому економічному та соціальному прогресу.
З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна досягла ще більшого єднання із європейською спільнотою та створила механізми сприяння належного проведення реформ в Україні. В тому числі і насамперед - конституційної.  
Рекомедації ПАРЄ та Венеціанської комісії, хоча й не носять обов'язкового характеру, є об'єктивним критерієм, який дозволяє виміряти наскільки конституційна реформа в Україні відповідає духу права та інтересам суспільства, а не політиків.

Пов'язані Рекомендації

116
Запровадити вимогу кваліфікованої більшості голосів при призначенні суддів Конституційного Суду Верховною Радою та з’їздом суддів.
117
Закріпити спеціальну вимогу, відповідно до якої попереднє рішення про звільнення судді Конституційного Суду має прийматися самим Конституційним Судом.
118
Передбачити у Конституції ухвалення нормативного акту про внутрішню організацію та функціонування Конституційного Суду самим судом. Має зберігатися відмінність між питаннями, що регулюються законом та тими, що залишаються для врегулювання внутрішніми правилами суду.
119
Посилити гарантії безперервності роботи Конституційного Суду.
120
Варто закласти різні підходи до формулювання фундаментальних прав і свобод людини та соціальних, економічних, культурних та екологічних прав. Фундаментальні права мають в повні забезпечуватись судом у разі їх порушення Соціальні, економічні, культурні та екологічні права не можуть бути прямо...
121
Чітко унеможливити смертну кару на конституційному рівні. Формулювання «ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» не є однозначним в питанні можливості смертної кари в Україні.
122
Варто передбачити принцип пропорційності, тоді, коли йдеться про можливість обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.
123
Переглянути перелік прав, які можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Він є надто довгим. Включення туди права на житло та права на відшкодування шкоди, завданої державою, є незрозумілими.