Конституційна реформа

Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Конституційна реформа

Конституційна реформа в Україні є справою винятково українського суспільства. Питання конституційної реформи щодо державного усторою та форми правління не можуть бути предметом жодних міжнародних переговорів і угод. Втім Україна як член Ради Європи має зобов'язання щодо захисту прав людини, утвердження верховенства права та демократії. З цього випливають вимоги щодо процесу конституційної реформи. Вона має відбуватися легітимно, прозоро та в інтересах суспілсьтва. Бути членом Ради Європи означає щиро  та  ефективно співпрацювати в  досягненні  мети  Ради Європи. Метою Ради Європи, як зазначено в її Статуті, є досягнення  більшого  єднання  між  її членами  для  збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які  є  їхнім  спільним  надбанням,  а  також   сприяння   їхньому економічному та соціальному прогресу.
З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна досягла ще більшого єднання із європейською спільнотою та створила механізми сприяння належного проведення реформ в Україні. В тому числі і насамперед - конституційної.  
Рекомедації ПАРЄ та Венеціанської комісії, хоча й не носять обов'язкового характеру, є об'єктивним критерієм, який дозволяє виміряти наскільки конституційна реформа в Україні відповідає духу права та інтересам суспільства, а не політиків.

Пов'язані Рекомендації

107
Закріпити таку процедуру формування Кабінету Міністрів, яка б забезпечила згуртованість цього органу.
108
Запровадити конструктивний вотум недовіри Уряду.
110
Варто переглянути положення, за яким право законодавчої ініціативи належить як Кабінету Міністрів, так і Президенту. Це може породжувати зайві політичні конфлікти.
112
Закріпити вимогу про призначення Верховною Радою на посади, які характеризуються політичною нейтральністю їхніх функцій кваліфікованою більшістю голосів.
113
Зменшити кількість голосів, необхідних для подолання вето Президента. Вимога 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради є надмірною.
114
У статусі Президента варто прибрати положення, що Президент є гарантом прав і свобод людини і громадянина. Гарантування прав людини є завданням суду.
115
Прокуратурі не варто присвячувати окремий розділ в Конституції.