Конституційна реформа

Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Конституційна реформа

Конституційна реформа в Україні є справою винятково українського суспільства. Питання конституційної реформи щодо державного усторою та форми правління не можуть бути предметом жодних міжнародних переговорів і угод. Втім Україна як член Ради Європи має зобов'язання щодо захисту прав людини, утвердження верховенства права та демократії. З цього випливають вимоги щодо процесу конституційної реформи. Вона має відбуватися легітимно, прозоро та в інтересах суспілсьтва. Бути членом Ради Європи означає щиро  та  ефективно співпрацювати в  досягненні  мети  Ради Європи. Метою Ради Європи, як зазначено в її Статуті, є досягнення  більшого  єднання  між  її членами  для  збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які  є  їхнім  спільним  надбанням,  а  також   сприяння   їхньому економічному та соціальному прогресу.
З підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС Україна досягла ще більшого єднання із європейською спільнотою та створила механізми сприяння належного проведення реформ в Україні. В тому числі і насамперед - конституційної.  
Рекомедації ПАРЄ та Венеціанської комісії, хоча й не носять обов'язкового характеру, є об'єктивним критерієм, який дозволяє виміряти наскільки конституційна реформа в Україні відповідає духу права та інтересам суспільства, а не політиків.

Пов'язані Рекомендації

81
Скасувати норму Конституції, яка дозволяє висловлювати недовіру Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку.
98
Провести істинну і всеосяжну конституційну реформу з дотриманням конституційно встановленої процедури, на основі демократичної участі всіх суб'єктів суспільства.
99
Внести конституційні зміни, які встановлять чіткий розподіл влад, а також запровадять належну систему стримувань і противаг між та всередині виконавчої, законодавчої та судової гілок влади.
101
Забезпечити належні механізми парламентського контролю над діями виконавчої влади.
102
Реформувати виборче законодавство. Проблема системи парламентських виборів є однією з причин слабкості політичної системи. Прийняти для парламентських виборів пропорційну виборчу систему, яка ґрунтується на відкритих виборчих списких і регіональних виборчах округах.
104
Вилучити з Конституції положення про формування парламентської коаліції.
105
Вимоги несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності потребують перегляду.
106
Порядок порушення питання про відповідальність уряду потребує перегляду. Вимога 1/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради видається зависокою; положення про неможливість розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів протягом року з дня схвалення Програми діяльності ...