Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Реформа прокуратури

Реформування органів прокуратури залишається одним із невиконаних зобов'язань України перед Радою Європи. У 1995 р. Україна у заявці на вступ до Ради Європи взяла на себе зобов'язання перетворити цю інституцію в орган, який відповідатиме європейським стандартам.
На жаль, повноваження прокуратури також не відповідають вимогам Конституції України. Досі в структурі прокуратури функціонують слідчі підрозділи.
Основні європейські стандарти в сфері діяльності органів публічного обвинувачення (прокуратури) формують органи Ради Європи. Українська модель прокуратури залишається радянською та не відповідає європейським стандартам. Українська прокуратура залишається потужним інструментом в руках політичної влади. 
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів при реформуванні прокуратури.

Пов'язані Рекомендації

91
Внести зміни до законодавства, які б явно виключали, що виправдання особи може мати наслідком дисциплінарну відповідальність прокурора, якщо тільки такі дії не були зумовлені великою недбалістю чи були вчинені навмисно.
92
Законодавчо забезпечити можливість прокурора вимагати отримання всіх інструкцій у письмовому вигляді. Твердження прокурора про незаконність інструкції має бути перевірена судом або спеціалізованим органом, таким як рада прокурорів.
93
Законодавчо передбачити, що усі загальні інструкції і вказівки щодо політики прокуратури мають публікуватися.
94
Включити до етичних кодексів прокуратури керівні принципи роботи (прокурора) з медіа.
95
Урегулювати на законодавчому рівні винагороду прокурорів, термін перебування на посаді та пенсійне забезпечення разом з відповідним віком виходу на пенсію.
96
Скасувати статтю закону, яка визначає форменний одяг працівників прокуратури.
97
Сформулювати і видати керівні принципи роботи прокурорів поза сферою кримінального права, які б включали рекомендації і приклади хорошої практики.
115
Прокуратурі не варто присвячувати окремий розділ в Конституції.