Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Реформа прокуратури

Реформування органів прокуратури залишається одним із невиконаних зобов'язань України перед Радою Європи. У 1995 р. Україна у заявці на вступ до Ради Європи взяла на себе зобов'язання перетворити цю інституцію в орган, який відповідатиме європейським стандартам.
На жаль, повноваження прокуратури також не відповідають вимогам Конституції України. Досі в структурі прокуратури функціонують слідчі підрозділи.
Основні європейські стандарти в сфері діяльності органів публічного обвинувачення (прокуратури) формують органи Ради Європи. Українська модель прокуратури залишається радянською та не відповідає європейським стандартам. Українська прокуратура залишається потужним інструментом в руках політичної влади. 
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів при реформуванні прокуратури.

Пов'язані Рекомендації

83
Змінити процедуру добору кандидатів на посади прокурора. Визначити цю процедуру на законодавчому рівні.
84
Забезпечити можливість навчання прокурорів протягом усього періоду професійної діяльності. Виходячи з причин вартості та ефективності, рекомендується здійснювати спільні зусилля у вигляді спільного навчання для прокурорів та суддів.
85
Забезпечити засновану на об’єктивних критеріях систему кар’єрного просування прокурорів в Україні, таких як компетентність і досвід.
86
Забезпечити об’єктивний і справедливий дисциплінарний процес щодо прокурорів на законодавчому рівні. Забезпечити можливість незалежного і безстороннього перегляду рішення щодо дисциплінарної справи прокурора.
87
Передбачити право прокурорів представляти свою позицію відповідно до змагальної процедури у справах щодо звільнення та дисциплінарної відповідальності.
88
Надати можливість розглядати питання дисциплінарної відповідальності прокурорів Раді прокурорів (у системах де існує така Рада).
89
Передбачити можливість прокурора звертатися до суду з метою оскарження застосованих до нього дисциплінарних санкцій.
90
Передбачити об’єктивні критерії притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.