Перегляд кроків та подій

Оберіть період часу і дізнайтеся які події та рішення відбулися вже і які ще попереду

Реформа прокуратури

Реформування органів прокуратури залишається одним із невиконаних зобов'язань України перед Радою Європи. У 1995 р. Україна у заявці на вступ до Ради Європи взяла на себе зобов'язання перетворити цю інституцію в орган, який відповідатиме європейським стандартам.
На жаль, повноваження прокуратури також не відповідають вимогам Конституції України. Досі в структурі прокуратури функціонують слідчі підрозділи.
Основні європейські стандарти в сфері діяльності органів публічного обвинувачення (прокуратури) формують органи Ради Європи. Українська модель прокуратури залишається радянською та не відповідає європейським стандартам. Українська прокуратура залишається потужним інструментом в руках політичної влади. 
Цей сайт дає можливість відстежувати прогрес України у досягненні європейських стандартів при реформуванні прокуратури.

Пов'язані Рекомендації

75
Забезпечити внутрішній та зовнішній контроль та аудит за використанням коштів прокуратурою. Зовнішній контроль та аудит має бути співмірним з тим, який застосовується в судах.
76
Встановити недискримінаційні критерії, виконання яких необхідне для зайняття посади Генерального прокурора і процедури технічної перевірки кандидатів на відповідність цим критеріям.
77
Визначити професійну, неполітичну експертизу частиною процесу обрання Генерального прокурора. Рекомендується розглянути можливість створення комісії з призначення, яка буде складатися з осіб, що користуватимуться повагою і довірою уряду і громадськості.
78
Забезпечити призначення Генерального прокурора безстроково або на відносно тривалий термін без можливості поновлення наприкінці цього терміну. Період його діяльності на посаді не повинен збігатися з терміном роботи парламенту.
79
Забезпечити чіткі законодавчі критерії дисциплінарної відповідальності та звільнення Генерального прокурора. Генеральний прокурор повинен мати право на неупереджений розгляд справи про звільнення, у тому числі перед парламентом.
80
Запровадити процедуру попередньої оцінки Вищою кваліфікаційною і дисциплінарною комісією прокурорів щодо можливих порушень Генеральним прокурором своїх професійних обов'язків. Така попередня оцінка не є зобов'язуючою для Президента та Верховної Ради.
81
Скасувати норму Конституції, яка дозволяє висловлювати недовіру Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку.
82
Забезпечити внесок експертів у процес призначення прокурорів.